Pozvánka

24. 09. 2019 – Přijďte se k nám podívat

                                                      POZVÁNKA

Dětský domov a Školní jídelna Plumlov pořádá v pátek dne 15. listopadu od 15 hodin

                                                Den otevřených dveří

Program:

Zahájení, úvodní slovo ředitele

Prohlídka budov, zahrady, možnost podívat se na Plumlov z bývalé zvoničky

Něco z historie i současnosti, možnost nahlédnout do starých kronik i popovídat si s dětmi

Výstavka výtvarných a rukodělných prací dětí

Vystoupení dětí

Drobné občerstvení zajištěno

 

Srdečně zveme všechny bývalé klienty, bývalé zaměstnance, přátele a kamarády našeho domova! Těšíme se na Vás!