GDPR

22. 05. 2018 – GDPR-ochrana osobních údajů

Správce, Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.

Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

 

Kontaktními údaji pověřence jsou:

 

  1.  ID datové schránky 5b36car
  2.  adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov
  3.  telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854
  4.  e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz