Kontakt

Dětský domov a Školní jídelna
Balkán 333
798 03, Plumlov

+420 582 393 236
+420 582 393 850
domov@ddplumlov.org

IČ: 479 22 320

Název dle zřizovací listiny:
Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333

Číslo účtu: 9586630237/0100

Další kontakty