Sponzoři

Dnes již neodmyslitelnou úlohu hraje v životě domova pomoc sponzorů, bez níž by bylo možno realizovat jen málo akcí a projektů, které rozvíjejí domov jako celek. Děti by měly méně vybavení, méně dárků, méně radosti. Prostředí by bylo strožejší, méně útulné, neosobní.

Všem, kteří se jakoukoli formou podílí na tomto rozvoji, patří velký dík. Jsme vděčni za jakoukoli formu pomoci, ať už finanční nebo věcnou. Pomoci si velmi vážíme a doufáme, že přináší radost a uspokojení nejen obdarovaným, ale i dárcům.

Náš seznam sponzorů není vyčerpávající. Omlouváme se všem, které jsme neuvedli, ale jejichž pomoci si rovněž velmi vážíme. Máme i sponzory, kteří se snaží dětem drobnými dárky zpříjemnit život a to často i anonymně.