Den otevřených dveří

04. 12. 2013 – Den otevřených dveří se všem líbil.

30. listopadu nemohli děti ani zaměstnanci DD dospat, nastal tolik očekávaný a dlouho připravovaný den D, Den otevřených dveří, kterým vyvrcholily oslavy 60. výročí otevření Dětského domova a školní jídelny Plumlov. Od rána byli všichni v pohotovosti a vrcholily přípravy, které začaly už dlouho předtím. V minulých dnech a týdnech bylo nutno rozeslat pozvánky, připravit panely s fotografiemi, oprášit staré kroniky, vyrobit spoustu drobností na výstavku, nacvičit program, vymalovat, natřít zábradlí, uklidit, nachystat občerstvení, vytisknout programy. Na těchto přípravách se podíleli všichni zaměstnanci a všechny děti s velkým úsilím. Snahou všech bylo obstát co nejlépe.

 

Ve třináct hodin bylo vše nachystáno, celá budova se skvěla čistotou, muži - zaměstnanci v oblecích, ženy ve slavnostních šatech a už přicházeli první hosté. Úvodní slovo pronesl pan ředitel, seznámil všechny přítomné s historií a současností domova, připomněl záslužnou práci všech minulých i přítomných zaměstnanců a poté už se všichni rozprchli na prohlídku hlavní budovy, domečku i zahrady. A dveře byly otevřeny opravdu všude. Velký zájem byl o pokoje dětí, společné prostory ale i zvoničku na půdě, ze které je krásný rozhled po celém okolí.
Po čtrnácté hodině začal první pevný bod programu - malé kulturní vystoupení dětí,
které bylo velmi pestré-klasická polka, zpěv, divadelní příběh, pár slov z historie plumlovského hradu, zámku a panství, beat-box, hra na trubku, moderní tanec, zpěv při kytaře. Návštěvníků bylo tolik, že se všichni nevešli do jídelny a celý program jsme museli opakovat dvakrát. Pokaždé jsme sklidili velký úspěch. Dalšími pevnými body programu byla prezentace DD včera a dnes, kde si mohli návštěvníci i děti prohlédnout přes dataprojektor fotografie z různých akcí, které proběhly na domově dříve i dnes a beseda s bývalými absolventy, kdy se hlavně děti dozvěděly, jak to v domově chodilo dříve.

 

Mezitím si mohli zájemci procházet domov dle libosti, prohlédnout si výstavku dětských výtvarných prací a keramiky, staré kroniky, alba fotografií, pobesedovat s dětmi, bývalými i současnými zaměstnanci nebo posedět jen tak u kávy a nabídnout si výborné chlebíčky, sýry, klobásy nebo cukroví.
Celé odpoledne uteklo jako voda a přišel čas loučení. Bývalí klienti i bývalí zaměstnanci byli překvapeni, jak domov pěkně vypadá, jak mají děti pěkně vybavené pokoje a jaké mají možnosti k využití volného času.

 

Byli jsme velmi potěšeni a spokojeni, protože nikdo z nás nečekal tak velikou účast. Každé návštěvě jsme se snažili věnovat ze všech sil a každá návštěva nás potěšila, ať už to byli bývalí klienti, bývalí zaměstnanci, učitelé ze škol, kam naše děti chodí, sponzoři, obchodní partneři, kolegové a děti z jiných domovů, přátelé našeho domova z Plumlova, Prostějova i okolí. Všichni odcházeli plni vzpomínek a zážitků a většinou nešetřili slovy chvály.

 

Na závěr chceme moc poděkovat všem vychovatelům, správním zaměstnancům, dětem, zkrátka všem, kteří se na přípravě tak náročné a velké akce podíleli. V neposlední řadě děkujeme našim sponzorům, kteří nám přispěli občerstvením nebo surovinami na něj- firmám Madeta, Penam, Makovec, Alika, Veseta a paní Začalové z Kostelce na Hané.


Těšíme se na viděnou za 10 let, až bude našemu domovu 70!