Mikuláš na laně

13. 12. 2010 – K Mikuláši jsme uspořádali velice zdařilou akci

V sobotu 4. prosince si v tělocvičně Gymnázia Jiřího Wolkera dalo dostaveníčko na 30 mladých „horolezců“ z dětských domovů Prostějov, Zábřeh, Štíty, Lipník n.B., Olomouc a Plumlov. Za spolupráce Horolezeckého oddílu Prostějov jsme pro ně připravili sportovně-zábavnou akci nazvanou Mikuláš na laně.

„Horolezci“ nejprve změřili síly v lezení na rychlost na umělé horolezecké stěně. Ve velkém klání zvítězil hoch z DD Prostějov a dívka z DD Olomouc, celkové vítězství v družstvech si odnesl DD Plumlov. Všichni vítězové si odnesli krásné ceny v podobě flešek, míčů, plyšáků, triček, sladkostí a jiných drobností.

Po soutěži pak přišel Mikuláš a s čertem a andělem. Všem hodným dětem přinesl balíček plný sladkostí a ještě si s nimi zatančil a zahrál různé hry. Děti, zvláště mladší, byly nadšeny. Pak už se všichni účastníci mohli posilnit párkem s hořčicí a dětským punčem.

Celé odpoledne provázela hudba DJ Jarka (www.czhudba.cz) a DJ Matesa (www.matesvymazal.cz). A tak si tancechtiví účastníci mohli zatančit či zazpívat v rytmu rychlých i pomalejších písniček.

Všichni odjížděli spokojení a my jsme si slíbili, že příští prosinec určitě uspořádáme pokračování.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří mají na realizaci této zdařilé akce podíl. Horolezeckému oddílu Prostějov za organizaci a vyhodnocení vlastního závodu, GJW za bezplatný pronájem tělocvičny, p. Mgr. Klíčovi z GJW za technickou pomoc, Okrašlovacímu spolku v Prostějově za finanční pomoc 8000Kč na nákup cen a občerstvení, firmě Computer systém za ceny pro vítěze a DJ Jarkovi a Matesovi za skvělou hudbu. V neposlední řadě tetě Pavle, jako hlavní organizátorce, a ostatním tetám a strejdům z našeho DD, kteří pomohli tam, kde bylo třeba.

Tak začátkem prosince 2011 nashledanou!