Podzimní prázdniny v Praze

02. 11. 2016 – Podzimní prázdniny byly pro naše starší děti nejen příjemné, ale i užitečné

     Je smutnou skutečností, že některé děti z dětských domovů mívají po opuštění těchto zařízení problémy se začleněním do společnosti. Všemožně se snažíme těmto problémům předejít soustavným působením už v době pobytu dětí v našem domově. Ze zkušenosti víme, že nejvíce si děti odnesou ze zážitkových aktivit.

     A právě jednu takovou zážitkovou akci připravil pro naše děti Spolek žen Rouské, se kterým máme dlouhodobou spolupráci. Jednalo se o dvoudenní výlet do Prahy s atraktivním programem, který byl zaměřen sportovně a hlavně preventivně proti zneužívání drog a bezdomovectví. Se dvěma tetami se ho v době podzimních prázdnin zúčastnilo sedm starších dětí.

     Po příjezdu do Prahy se děti s tetami ubytovaly v ubytovně Hobby centra Amfora na Pankráci, odkud vyrazily na bowlingový turnaj pořádaný nadací Nova. Zde šestnáctiletá Nikola obsadila druhé místo v kategorii starších dětí, ostatní děti byly oceněny za účast. Po turnaji se všichni přesunuli na noční prohlídku Karlova mostu, Staroměstského náměstí a muzea strašidel, což byl pro naše děti, obyvatele malého městečka, zajímavý zážitek.

    Druhý den byl ve znamení prevence rizikového chování. V centru Prahy jsme se setkali s naší průvodkyní ze sociálního programu Pragulic, bývalou uživatelkou drog a bezdomovkyní. Provedla nás po místech spojených s těmito nežádoucími jevy a vyprávěla dětem o svých vlastních neblahých zkušenostech a o rizicích drogové závislosti, finančních problémech a  nemocech s ní spojených, ale i o naději a o organizacích nabízejících pomoc. Naše průvodkyně hovořila z vlastních zkušeností, takže její vyprávění bylo velmi autentické a zanechalo snad v dětech dojem a působilo jako odstrašující příklad. Na závěr zdařilého výletu si ještě děti prohlédly část staré Prahy a pak už následoval návrat domů.

Děkujeme všem, kteří se na realizaci výletu podíleli a věříme, že byl pro naše děti užitečný a určitě nebyl v podobném duchu poslední.