Pomoc plumlovské zeleni

04. 06. 2019 – Naše děti pomáhaly při péči o zeleň ve městě

V minulých dnech jsme vyslyšeli přání paní starostky Plumlova a pomohli jsme při péči o plumlovskou zeleň. Děti s paní vychovatelkou osadily květinami kulatý záhon na náměstí u pošty a další, větší děti, společně s vychovateli vypleli obrovský záhon na konci Ohrozimské ulice. Tato práce byla dost náročná, protože tráva v záhonu po děštích dosahovala minimálně půl metru. Ale zhostili jsme se této brigády se ctí a dnes už záhon vypadá úplně jinak než před vypletím. 

Jsme rádi, že jsme se malou kapkou mohli podílet na zkrášlení města, ve kterém žijeme a určitě nebyla tato naše pomoc poslední.