Prázdninový výlet do Prahy

28. 08. 2019 – Díky vojákům z Vyškova jsme navštívili Pražský hrad

S VÚ Vyškov nás pojí dlouholetá spolupráce a přátelství. Díky vojákům z Vyškova máme již spoustu nezapomenutelných zážitků. Koncem letošního srpna přibyl další, moc pěkný zážitek.

Díky vojákům jsme navštívili místo, které je nám Čechům drahé a kudy kráčela naše historie, a to Pražský hrad.

Po menších cestovních peripetiích na opravované D1 jsme dorazili do Prahy akorát v poledne, kdy na Hradě probíhala slavnostní  výměna služeb vojáků Hradní stráže . To už se nás ujal člen Hradní stráže, který se nám věnoval celou prohlídku a dělal nám průvodce. Díky němu jsme měli možnost vidět slavnostní výměnu služeb takříkajíc zblízka a s patřičným komentářem, dále nás provedl chrámem sv. Víta, Starým královským palácem  a zavedl nás do Zlaté uličky. Jeho výklad byl velice příjemný, nazahltil nás spoustů jmen a dat, jak to často průvodci dělávají. Seznámil nás  s tím nejzajímavějším a nejdůležitějším formou přijatelnou i dětem. Moc se nám prohlídka Pražského hradu líbila.

Náš výlet skončil na Malostranském náměstí obědem a zmrzlinou a poté už jsme se vydali zpět domů. Všichni jsme přijeli spokojeni a určitě budeme na pěkný výlet do Prahy dlouho vzpomínat.

Vojákům z Vyškova moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci a milé zážitky!