Připravujeme děti na samostatný život

17. 10. 2018 – Dvě dívky se účastní vzdělávání v Praze

Hlavním cílem práce všech v dětském domově je připravit děti dobře na samostatný život. Je to úkol nelehký, a proto využíváme nabídky aktivit různých subjektů, která nám s tím pomáhají. Jedním z těchto subjektů je i nadace Spolu dětem, se kterou spolupracujeme už několik let.

Letos již potřetí jsme dostali nabídku na účast v projektu Tréninky dospělosti, který probíhá v pěti třídenních blocích v Praze. Tyto bloky jsou věnovány financím, hledání práce, možnostem bydlení, zvyšování sebevědomí, tedy všemu, co děti odcházející z dětského domova potřebují. Vše se děti učí zážitkovou formou.

Letos se Tréninků účastní dvě dívky- devatenáctiletá Markéta a sedmnáctiletá Tereza. Mají za sebou jedno školení  a jsou moc spokojené. Tak jim držíme palce, ať si odnesou co nejvíce poznatků  a děkujeme nadaci Spolu dětem za záslužnou práci.