První pomoc

14. 02. 2017 – Děti se učily, jak poskytnout první pomoc a jak se chovat v případě požáru

  V pondělí 13.ledna v odpoledních hodinách čekala děti zajímavá a hlavně důležitá akce. V rámci prevence rizikového chování se zúčastnily zážitkové besedy o poskytování první pomoci a chování v případě požáru.

   Tuto besedu vedli odborníci na slovo vzatí. O první pomoc se postarali učitelky a žáci ze Střední zdravotnické školy z Prostějova. Děti si mohly na studentech "vyzkoušet", jak ošetřit otevřenou zlomeninu, krvácení z nosu i popáleninu. Na figurině si pak nacvičovaly nepřímou srdeční masáž. Také se dozvěděly velmi důležité informace o přivolání rychlé zdravotnické pomoci, takže dneska už vědí, co je třeba uvést při telefonickém kontaktu na čísla krizových linek. Děti také zajímalo, jaké jsou důsledky zneužití těchto linek.

   Ve druhé části nás členové dobrovolných hasičů z Plumlova seznámili s příčinami vzniku požárů a s možnostmi, jak požárům předcházet a zabránit. Řeč přišla samozřejmě i na to, co dělat, když už požár vypukne. Děti spoustu věcí věděly, některé informace pro ně byly nové. Zvláště ty menší také zaujal popis práce hasičů v terénu a prohlídka jejich výstroje.

  Na závěr jsme vyzkoušeli, jak budou děti reagovat při vyhlášení požárního poplachu. Byli jsme velmi překvapeni, jak všechny děti okamžitě věděly, co mají dělat a disciplinovaně opustily budovu a přesunuly se na dvůr.

  Celá akce byla velmi zdařilá a přínosná a my děkujeme učitelkám  i studentům Střední zdravotnické školy v Prostějově i dobrovolným hasičům z Plumlova za její realizaci.