Rok v našem domově

28. 11. 2019 – Blíží se konec roku a my pomalu bilancujeme naši práci

 

 

         Letošní rok pomalu končí a my v dětském domově bilancujeme, co nám přinesl a odnesl a především jak ho vnímaly ty, pro které tady jsme-naše děti.

       Můžeme říct, že to byl rok plný pohody, porozumění, úspěchů, ale i nepohody a neúspěchů, tak jak to v životě a normální rodině bývá. Jsme zde také rodina, i když trochu větší a méně typická. Prožíváme spolu s dětmi jejich úspěchy, prohry, lásky, zdravotní potíže a všechno ostatní.

     A jak už to bývá, z rodiny někdo odejde nebo naopak někdo do ní přibude, stejně tak je tomu i u nás. Koncem června dvě děti, vlastně již mladí dospělí, odešli do samostatného života. Oba dva se dobře začlenili do společnosti, pracují, což považujeme za úplně nejdůležitější. Naopak jsme tři nové děti přivítali a budeme se snažit vychovat z nich slušné a pracovité lidi.

       Celý rok jsme si užívali sportu, zábavy a cestování. O prázdninách byly děti na dvou táborech-klasickém a vegetariánském, v září na 10 dní vycestovaly k moři do Chorvatska, v říjnu mohly trávit týden turistikou a poznáváním v okolí Máchova jezera, v polovině prosince je ještě čeká třídenní poznávací výlet do předvánoční Prahy,. Kromě těchto delších pobytů byla spousta jednodenních výletů-do Tovačova na zámek, na Bouzov na zámek, do Aqualandu Pasohlávky, do Prahy na Pražský hrad, lyžařské výlety na Troják a na Tesák. Také jsme užili hodně kultury-koncert v chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, v Obecním domě v Praze, návštěvy divadla a multikina v Olomouci, návštěvy kina v Prostějově.

   Ale nejen zábavou žijí naše děti. Za velmi důležitou aktivitu považujeme také vzdělávání dětí v oblasti finanční gramotnosti a přípravy na samostatný život. Využíváme k tomu nabídek různých neziskových organizací a nadací. Dospívající absolvovali čtyřdílný cyklus Tréninky dospělosti v Praze, dále nyní je v běhu projekt První krok na Rusavě, jedna dívka studující vysokou školu je účastnicí Stipendijního programu nadace Dejme dětem šanci, dále jsme absolvovali vzdělávací a zážitkové aktivity s nadací YOURCHANCE. Nyní v zimě pořádáme pod záštitou NF Albert Obchůdky s Albertem, kde budeme na stánku v Albertu prodávat vánoční výrobky vyrobené dětmi a kde se děti učí prodávat a komunikovat se zákazníky.

   Také jsme letos zaznamenali úspěchy ve sportovních soutěžích-přehazované, sálovém fotbale a florbale, kdy se naše mužstva umisťovala na prvních místech mezi dětskými domovy. Na Nejmilejším koncertě, což je přehlídka zájmové činnosti dětí dětských domovů, obě naše taneční vystoupení postoupila do celostátního kola, úspěchy jsme zaznamenali také ve výtvarných soutěžích.

     Po celý rok máme spoustu kamarádů, příznivců, sponzorů. Pro všechny tyto, bývalé klienty i zaměstnance a hlavně pro obyvatele Plumlova jsme 15 .listopadu uspořádali Den otevřených dveří, který myslím velmi dobře prezentoval naši práci a moc se líbil.

     Při bilanci letošního roku nesmím zapomenout na navázání úspěšné spolupráce s městem Plumlov, kdy se nám podařilo zapojit do údržby veřejné zeleně, úklidu obecních ploch a za to mohly naše děti bezplatně navštívit některé akce pořádané na zámku. Moc si toho vážíme a doufáme, že tato spolupráce bude pokračovat i v příštím roce.

       Teď je před námi nejnáročnější období našeho roku- Vánoce. Čeká nás spousta akcí, návštěv, úklidů, nákupu dárků. Ale všichni se na ně moc těšíme.