Setkávání generací

22. 04. 2012 – Každoroční akce pro seniory

Moc dobře víme, že pro naše děti stále někdo něco dělá. Různé akce, návštěvy sportovních a kulturních zařízení, spojené se sponzorskými dary v podobě hraček, sportovních potřeb i peněz jsou na denním pořádku. A tak jsme si před několika lety řekli, že je čas udělat také něco dobrého pro druhé. Přemýšleli jsme, koho oslovíme s nabídkou ke spolupráci. A samy děti přišly na to, že nejlepší by byli senioři v některém domově pro seniory. A volba padla samozřejmě na sousední Soběsuky. A tak se v roce 2008 zrodila naše spolupráce s Domovem pro seniory v Soběsukách. Připravili jsme s dětmi asi třičtvrtěhodinové kulturní vystoupení a nabídli ho seniorům. Těm se zpěv, recitace a hraná pohádka na motivy jesenických pověstí Čertův vrch velice líbila. A tak jsme se s vedením domova domluvili, že po nějaké době přijedeme znovu.

Následující rok jsme nacvičili další pohádku, tentokrát na motivy plumlovských pověstí O zakleté Meluzíně, přidali pár písniček, básniček a Domov pro seniory navštívili znovu. I tentokrát jsme se setkali s úspěchem. A protože jsme viděli, jak babičkám a dědečkům při pohledu na naše děti září oči, rozhodli jsme se se stejným programem vystoupit ještě v Domově důchodců v Nerudově ulici a v Domově se zvláštním režimem v Lidické ulici v Prostějově. Rok utekl jako voda a po Vánocích jsme do Soběsuk zavítali znovu, tentokrát s klasickou pohádkou Císařovy nové šaty a pěveckým vystoupením, do kterého se zapojili i sami senioři. S chutí si s námi zazpívali oblíbené lidovky a písničky z jejich mládí. A právě při tomto vystoupení se v hlavě jedné naší vychovatelky zrodila krásná myšlenka – pořádat pravidelná cvičení dětí se seniory. A tak jedenkrát za měsíc vezmeme do auta pár dětí a jedeme „cvičit“. Není to samozřejmě klasické cvičení, jak by si někdo mohl představovat. Jde o jednoduché pohybové aktivity-psychomotorická cvičení s předměty denní potřeby, dle pohybových možností klientů. Cílem je nejen seniory trochu potěšit a rozhýbat, ale navázat kontakt dvou generací, pěstovat v dětech úctu ke stáří a respektování starších lidí. Tato cvičení, která jsme nazvaly“ Domov pro domov“, skvěle fungují rok a děti se každý měsíc už těší do Soběsuk.

Zatím naše poslední vystoupení v Soběsukách bylo vloni v předvánočním čase, kdy děti zahrály pohádku O Červené Karkulce, předvedly beat-box, zazpívaly. Vyvrcholením příjemného setkání bylo společné zpívání koled a vánočních písní. S tímto vánočním programem jsme vystoupili i v Domově pro seniory v Tovačově, kde jsme měli také velký úspěch a kde jsme se domluvili na další spolupráci v letošním roce. Na jaře nás čeká ještě jedno vystoupení, a to v Domově důchodců v Nerudově ulici v Prostějově.

Na závěr musíme říci, že si spolupráce se zařízeními pro seniory velice vážíme. Naše děti totiž nemají příliš možností, aby se se staršími lidmi pravidelně potkávaly. A přitom moc dobře víme, že od nich mohou načerpat do života spoustu moudrosti. Doufáme, že se naší vzájemné spolupráci bude i do budoucna dařit.