Seznam sponzorů 2003

31. 01. 2003 – V roce 2003 darovali své prostředky Dětskému domovu Plumlov:

 • TOMI-REMONT, a.s.

  - dar v hodnotě 112 000,- Kč. Firma zajistila a uhradila výměnu osmi starých dřevěných oken za nová plastová.
 • ZFP akademie, a.s.

  - dar v hodnotě 100 000,- Kč. Dar byl použit na týdenní pobyt dětí na horách, vybavení hudebními nástroji pro hudební skupinu domova, zlepšení vybavení jednotlivých pokojů dětí.
 • Sdružení mladých konzervativců

  - dar v hodnotě 9 000,- Kč. Darem byly 2 televizory. Se sdružením je navázána spolupráce v podobě návštěv dětí a pořádáním kulturních akcí.
 • A. S. A., spol. s r. o.

  - dar v hodnotě 50 000,- Kč. Předání daru proběhlo na koncertě Lucie Bílé v Olomouci. Dar byl použit na nákup kompletního lyžařského vybavení pro děti.
 • Jaroslav Vojáček

  - dar v hodnotě 8 000,- Kč. Jmenovaný občan daroval DD fyzikální úpravnu vody.
 • Gaudeamus O. P. S.

  - dar v hodnotě 17 000,- Kč. Darem bylo sportovní vybavení pro děti jako sáně, boby, míče, stolní hry atd.
 • TK plus s. r. o.

  - dar ve výši 25 000,- Kč. Jedná se o tradičního sponzora, který věnuje své prostředky dětem každoročně. Byly nakoupeny sportovní potřeby a vánoční dárky pro děti.
 • Město Prostějov

  - dar v hodnotě 25 000,- Kč. Opět se jedná o dlouholetého partnera. Prostředky byly použity na úhradu prázdninových pobytů dětí.
 • OS Kiwajunior

  - dar v hodnotě 5 000,- Kč. Prostředky byly použity na instalaci kvalitního televizního rozvodu. Zmíněné OS spolupracuje s naším DD nepřetržitě v pořádání různých kulturních akcí (koncerty, divadelní představení, besídky, soutěže, ples, strom splněných přání). Dále jsme ve spolupráci vybudovali počítačovou síť, v plánu jsou již letní pobyty dětí na horách v plné organizaci OS.
 • IVJ s. r. o.

  dar v hodnotě 30 000,- Kč. Společnost poskytla 30 ks nových židlí do jídelny.