Tréninky dospělosti

07. 04. 2017 – Dospívající děti mají možnost vyzkoušet si, jak to chodí v samostaném životě

     Nadace Spolu dětem o.p.s. již podruhé v tomto školním roce pořádá pro dospívající děti z dětských domovů projekt, který je pomůže připravit na odchod z dětského domova  a na samostatný život.

    Na podzim se dvě dívky z našeho domova zúčastnily tohoto projektu, který proběhl pod názvem  Postav se na vlastní nohy. Teď na jaře dostaly šanci další dvě děvčata. Tento běh projektu je realizován pod názvem Tréninky dospělosti. V rámci Tréninků proběhnou od dubna do června čtyři setkání v Praze v hotelu Pramen. Každé setkání je věnováno jednomu z témat -bydlení, finance, zaměstnání, komunikace. Formou seminářů a workshopů, které vedou velmi erudovaní lidé z praxe, se dospívající děti učí spoustu zajímavých a užitečných věcí, které se jim budou jistě hodit, až jednou opustí brány domova. Většina probíhá zážitkovou formou besed, cvičení, exkursí, návštěv institucí. Volné večery pak mohou děti navazovat nová přátelství, popovídat si s dětmi z jiných domovů a také se s vychovatelem poohlédnout po večerní Praze.

    Jsme velmi rádi, že nadace Spolu dětem o.p.s. nám pomáhá připravovat děti na samostatný život, protože čím lépe budou děti připravené, tím mají větší šanci vést spokojený a plnohodnotný život  a uplatnit se ve společnosti.