Ukliďme Česko

29. 04. 2023 – Děti z Konice uklízely les

V sobotu 15. 4. 2023 jsme vyrazili s chlapci a děvčaty z dětského domova v Konici lesem směrem na Březsko. Často tam chodíváme s dětmi na fotbalové hřiště a po cestě si všímáme, co všechno jsou lidé schopni v lese vyhodit. Protože víme, jak mohou být vyhozené odpadky nebezpečné pro zvířátka, které tam mají domov, snažíme se les  vyčistit. Ke kontejnerům tříděného odpadu v Březsku jsme donesli 5 plných pytlů sebraných odpadků a dle druhů roztřídily. Po vykonané práci jsme se odměnili chutnou pizou.